1900.886.856

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng như nâng cao uy tín của chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ, http://thietbitruongson.com/ không ngừng củng cố và nâng cao chính sách bảo mật thông tin cá nhân với những điều khoản cụ thể dưới đây.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm phục vụ cho mục đích bán hàng, vận chuyển hàng hóa chính xác, cũng như lưu trữ những thông tin để thống kê, lập báo cáo bán hàng định kỳ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi mục đích nói trên và chỉ lưu hành nội bộ.
Chỉ có những người có thẩm quyền mới có thể tiếp cận, chỉnh sửa, quản lý những thông tin cá nhân của khách hàng.
Ngoài ra, thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật và không để bị rò rỉ dưới bất cứ hình thức nào.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống phần mềm của chúng tôi.

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Chỉ có những người có thẩm quyền và đảm nhận nhiệm vụ thu thập, quản lý thông tin của khách hàng mới có thể thực hiện công việc thu thập, quản lý thông tin thông qua phần mềm của công ty.

 

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên phần mềm, cho nên để thực hiện các công việc tiếp cận, chỉnh sửa, người có thẩm quyền sẽ thực hiện các thao tác ngay trên phần mềm.

 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Với tiêu chí đặt sự an toàn và bảo mật thông tin khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi cam kết sẽ bảo mật thông tin của khách hàng bằng mọi cách và không để thông tin bị rò rỉ hay sử dụng vào mục đích bất hợp pháp nào.
Nếu như bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với
http://thietbitruongson.com/ để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé!